0 votes
by (120 points)

Ako získam IP adresu na Rebex Sftp klientovi, ktorou sa klient pripaja na Rebex Sftp server? (teda "vonkajsia" IP adresa klienta, napr. ked klient sa pripraja cez proxy), ip lokalne adresty klienta poznam.

Applies to: Rebex SFTP

1 Answer

0 votes
by (144k points)

Protokoly SFTP ani SSH neobsahují žádný mechanismus, pomocí kterého by mohl SFTP klient zjistit svou venkovní IP adresu (IP adresu, ze které je iniciováno TCP/IP spojení server).

Má-li však klient též přístup k SSH shellu, řada serverů zpřísupňuje IP adresu a port klienta v proměnné prostředí SSH_CLIENT.

Ve většině případů však bude patrně vhodnější zjistit tuto informaci jiným způsobem - třeba pomocí jednoduché webové služby.

...